Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

гр. Варна
ул. "Студентска" №1
Учебен корпус на Технически университет

office@itpgvarna.com
+359 888 005610

Как да стигнете до нас